• 1.1. Köpare är Svensk Ädelmetall AB, org.nr. 559376-2213 (from nu benämnt WebbGuld), som marknadsför sig som WebbGuld med hemsidan www.webbguld.se.

  1.2. WebbGulds verksamhet är registrerad hos Polismyndigheten i Uppsala med reg.nr. A229.511/2022.
 • "Föremål" avser de silver- eller guldföremål som Kunden skickar till WebbGuld via GuldPaketet.

  "Försäljningskontrakt" avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i GuldPaketet.

  ”WebbGuld” avser Svensk Ädelmetall AB.

  ”Hemsidan” avser www.webbguld.se.

  GuldPaket avser den försändelse som Kund beställer från WebbGuld via www.webbguld.se, e-post eller telefon. GuldPaketet innehåller Försäljningskontrakt, Säkerhetspåse och Returkuvert.

  Säkerhetspåse avser den förslutningsbara säkerhetspåse som Kunden erhåller i GuldPaketet och som Kunden använder tillsammans med returkuvertet för att skicka Föremål till WebbGuld.

  ”Kunden” avser den fysiska person (konsument) alternativt den juridiska person (näringsidkare) som ingår avtal med och säljer guld eller silverföremål till WebbGuld.

  ”Villkor” avser dessa villkor.

 • 3.1 WebbGuld och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Försäljningsavtalet. Genom att ingå För Försäljningsavtalet Kunden WebbGuld samt, i vissa fall, dess moderbolag i uppdrag att genomföra en värdering av Föremålen (se punkt 7) WebbGuld lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålen efter det att värderingen är genomförd.

  3.2 WebbGuld betalar det pris som WebbGuld har erbjudit Kunden efter utförd värdering varefter äganderätt av Föremålen övergår till WebbGuld. Prisvillkor beskrivs i punkt 6 och villkor avseende värdering samt betalning beskrivs i punkt 7 i dessa villkor.

  3.3 WebbGuld förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är öppnad, skadad, manipulerad eller inte är korrekt tillsluten. Likaså förbehåller sig WebbGuld rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet, utformning eller guld-/silverhalt inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Försäljningsavtalet. WebbGuld förbehåller sig även rätten att avböja köp av Föremålen utan angivande av orsak.

 • 4.1 Kunden behöver vara 18 år gammal eller äldre för att kunna ingå avtal med WebbGuld. Kunden behöver även vara den rättmätiga och legala ägaren av Föremålen samt inneha rätten att överlåta ägandeskapet av Föremålen.

  4.2 Kunden behöver ha Svenskt personnummer och vara registrerad i folkbokföringsregistret med en fast adress i Sverige. För utbetalning till bankkonto måste Kunden innehava ett Svenskt bankkonto i eget namn.

  4.3 WebbGuld förbehåller sig rätten att begära bevisning för att ovan angivna krav är uppfyllda.

 • 5.1 WebbGuld åtar sig bara ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till WebbGuld via korrekt användning av Säkerhetspåse och returkuvert. Åtagandet begränsas till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos WebbGuld och uppgår till 100.000 kr per GuldPaket. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet innehåller Guld, Silver, Platina eller Palladium. Kunden behöver anmäla skadad eller förlorad försändelse till WebbGuld som sedan anmäler detta till Postens reklamationsavdelning, samt uppvisa sitt inlämningskvitto i original för erhållande av ersättning. Alla reklamationsärenden hanteras av WebbGuld.

  5.2 WebbGuld ansvarar enligt punkt 5.1 bara i de fall Kunden har hanterat Föremålen i enlighet med vad som anges i Försäljningsavtalet, i den information som bifogas i GuldPaketet samt informationen på Hemsidan. Föremål som skickats till WebbGuld på annat sätt ersätts inte utan Kunden bär i dessa fall ensam risken.

  5.3 Försäkringsbeloppet på 100.000 kr gäller alla försändelser från och med 12:e September 2023. Denna försäkring är tecknad med ett externt försäkringsbolag och gäller som tillägg till Postnords vanliga försäkring för REK-försändelser på 10.000 kr.

  5.4 Kunden ansvarar för att kunna uppvisa tillräcklig dokumentation för att styrka försändelsens värde i händelse av försäkringsärende. WebbGuld rekommenderar att alltid skriva ner samt fota föremålen, helst på en våg då värdet styrs av vikt och renhet på föremålen.

 • 6.1 Priser och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan, alternativt priser som kommer Kunden tillhanda via e-post, SMS eller telefon efter att WebbGuld värderat Föremålen. De priser som anges för WebbGulds köp av guld och silver avser priset för ren guld- eller silvermängd, dvs. eventuellt värde av design, tillverkare/ märke, stenar, annan metall etc räknas ej in. Det angivna högsta priset för 24 karats guldhalt med certifikat gäller s.k. investeringsguld i form av tackor som säljs med certifikat och max 5 gram per kund. För varje gram utöver 5 gram och investeringsguld som säljs utan certifikat betalar WebbGuld ett något lägre pris.

  6.2 Priset som betalas till Kund är baserat på mängden guld- eller silver, karat och världsmarknadspriset på guld och silver då Föremålen tas emot och värderas av WebbGuld. Världsmarknadspriset varierar från dag till dag och priser som visas på hemsidan kan därför avvika från det pris Kunden slutligen blir erbjuden efter WebbGulds värdering.

  6.3 Priset vi betalar för Guld från 8K till 23K varierar med den totala mängden Guld som säljs enligt informationen här: https://www.webbguld.se/guldpris.Investeringsguld 24K räknas inte med i denna mängd utan där gäller en separat prissättning enligt 6.1.

  6.4 Mer information om våra priser för Guld hittas här: https://www.webbguld.se/guldpris

 • 7.1 När WebbGuld har mottagit Föremålen värderar WebbGuld dessa. När värdet är fastställt av WebbGuld beräknas det pris som kan betalas till Kunden och Kunden meddelas detta via SMS och e-post. Kunden bär ansvaret för att i Försäljningskontraktet alternativt vid beställning av GuldPaketet meddela WebbGuld korrekt telefonnummer samt e-post.

  7.2 WebbGuld betalar för Föremålen inom en timme från den tidpunkt då Kunden accepterat priserbjudandet för Föremålen via SMS eller e-post om detta sker på vardagar mellan 10.00 och 18.00. I övriga fall sker betalningen senast nästkommande vardag. Om kunden inte svarar på priserbjudandet via SMS eller e-post så ringer WebbGuld till kunden.

  7.3 WebbGuld betalar för föremålen via överföring till Kundens i Försäljningsavtalet angivna bankkonto.

  7.4 Kunden bär ansvaret för att ange korrekt kontonummer och clearingnummer i Försäljningskontraktet. WebbGuld åter sig inget ansvar för felaktigt angivna konto-, eller clearingnummer.

  7.5 För att WebbGuld ska kunna utföra betalningen via banköverföring ska Kundens mottagarkonto vara i Kundens namn.

  7.6 Om Kunden väljer att inte acceptera det pris som WebbGuld erbjuder så skall Kunden meddela detta till WebbGuld via SMS eller e-post. WebbGuld returnerar då försändelsen till kunden utan kostnad om en överenskommelse om priset ej kan nås.

  7.7 Om kunden efter att ha fått betalt ångrar sin försäljning kan affären hävas för skrotguld och silver kostnadsfritt i upp till 5 dagar efter att betalning utförts till kundens bankkonto. Detta ska meddelas till WebbGuld via e-post, telefon eller SMS. Föremålen returneras då kostnadsfritt och försäkrat till kunden snarast efter att köpebeloppet återbetalats till WebbGuld. För investeringsguld gäller 24h ångerrätt, se punkt 7.11.

  7.8 Köpet kan även hävas för skrotguld och silver efter 6 - 14 dagar efter att betalning utförts till kundens bankkonto men i dessa fall tas en expeditionsavgift på 299 kr ut i samband med återbetalningen av köpebeloppet. Föremålen returneras då kostnadsfritt och försäkrat till kunden snarast efter att köpebeloppet samt expeditionsavgiften betalats till WebbGuld.

  7.9 15 dagar efter det att utbetalningen till kundens bankkonto utförts kan köpet ej längre hävas.

  7.10 Om kunden ej besvarat prisbudet inom 7 dagar via SMS eller E-post och ej heller går att nå via telefon räknas det som att kunden ej accepterat budet. WebbGuld returnerar då föremålen till kunden kostnadsfritt. Vid försäljning av 24K investeringsguld slutar priserbjudandet att gälla efter 24h i de fall världsmarknadspriset sjunkit sedan priserbjudandet gavs.

  7.11 För 24K investeringsguld i form av tackor och mynt gäller 24h ångerrätt från det att betalningen utförts. Returen sker försäkrat och kostnadsfritt snarast efter att pengarna återbetalats.

  7.12 Efter 30 dagars lagring, enligt Lagen om handel om begagnade varor, så sänds föremålen vidare för nedsmältning och återvinning.

 • 8.1 Föremålen returneras till Kunden utan kostnad av WebbGuld, efter kontakt med Kunden via e-post, SMS eller telefon, om Föremålet inte är av Guld eller Silver samt i de fall då Kunden väljer att ej acceptera WebbGuld's prisbud enligt punkt 7.6 ovan.

  8.2 Om WebbGuld av någon anledning väljer att inte köpa Föremålen avbryts köpet och Föremålen returneras utan kostnad för Kunden.

  8.3 Om Kunden accepterar prisbudet från WebbGuld anses transaktionen som avslutad efter det att WebbGuld överfört betalningen för Föremålen. I detta skede upphör returrätten att gälla men köpet kan inom 5 dagar hävas, i dessa fall returneras föremålen till kunden kostnadsfritt.

  8.4 Expeditionsavgift vid hävande av köp 5 dagar efter betalning uppgår till 299 kr för varje försändelse. Guld och silver skickas alltid som försäkrad försändelse. Returtiden uppskattas till ungefär två veckor.

  8.5 WebbGuld bär ansvaret för returnerade försändelser som sker på begäran av Kund. Från det att försändelsen lämnar WebbGuld tills dessa att kund löser ut denna hos Postnords Ombud. Försändelsen är försäkrad upp till ett värde av 100.000 kr.

  8.6 I de fall returförsändelser inte löses ut tillfaller äganderätten i sin helhet WebbGuld en månad efter det att Föremålen åter kommit WebbGuld i besittning. Om kunden innan denna tidsfrist gör anspråk på försändelsen återsänder WebbGuld återigen Föremålen försäkrat till kunden mot en avgift på 299 kr.

 • Kundens identitet fastställs av WebbGuld genom att samköra uppgifterna Kunden uppgett vid beställning av GuldPaketet, i Försäljningskontraktet samt information hämtad från SPAR (Statens Personadressregister) och mobiloperatörer. Den information som hämtas från annat än Kunden själv lagras inte utan används endast för att säkerställa Kundens identitet så att en eventuell transaktion kan genomföras.

  WebbGuld äger rätt att genomföra kontrollsamtal till Kundens angivna telefonnummer för att verifiera Kundens identitet och/eller att av Kunden uppgivna uppgifter är korrekta. I de fall Kunden inte besvarar WebbGulds prisbud via SMS eller e-post äger WebbGuld även rätten att kontakta Kunden via samtal till det angivna telefonnumret för att meddela prisbudet. I de fall då Kundens telefonnummer uppgets felaktigt kan telefonnummer som enligt nummerupplysningstjänst eller liknande, tillhör Kunden användas.

  WebbGuld äger även rätt att efterfråga uppvisande av legitimation i de fall då fastställande av Kundens identitet en genomförts på annat sätt. Exempelvis då kunden beställt GuldPaketet till en adress där Kunden ej är folkbokförd. Uppvisande av legitimation sker genom att kunden skickar kopia via E-post alternativt SMS. Kopian raderas omedelbart efter identifiering och lagras ej på något sätt av WebbGuld. Uppvisandet av legitimationen måste ske innan betalning för köp kan genomföras. Exempelvis kan detta behövas då kunden beställt sitt paket till en adress som skiljer sig från folkbokföringsadressen.

 • WebbGuld äger rätt att kontrollera Föremålens äkthet etc. för att värdera dessa. När kontrollen utförs kan både tekniska och kemikaliska tester genomföras. Föremålen kan även behöva monteras isär i de fall delar av Föremålen misstänks inte vara av Guld eller Silver, detta i syfte att korrekt uppmäta vikten och utföra en korrekt värdering av de delar som består av Guld, Silver, Palladium eller Platina.

  WebbGuld säkerställer att inget försvinner i denna process men tar inget ansvar för att föremålen skadas. Exempelvis kan stenar behöva plockas av från smycken och svåröppnade klockor behöva klippas upp för att säkerställa guldhalten i de olika delarna. Tjockare länkar och liknande kan även behöva kapas för att säkerställa att de ej innehåller fyllning.

 • Kunden bär skyldigheten att snarast underrätta WebbGuld i de fall Kundens namn, adress eller telefonnummer ändrats. Underrättelse av detta behöver ske skriftligt till WebbGuld på följande adress:

  Svensk Ädelmetal AB
  Box 48
  751 03 Uppsala

 • Lär mer i WebbGuld's Dataskyddspolicy angående hur WebbGuld behandlar personuppgifter.

 • Lär mer i WebbGuld's Dataskyddspolicy angående hur WebbGuld använder sk. Cookies.

 • 14.1 Meddelande som WebbGuld skickar med e-post eller SMS till Kunden ska anses ha nått Kunden den dag som detta skickats till den adress som kunden uppgivit för WebbGuld via Försäljningskontraktet eller vid beställning av GuldPaketet. I de fall WebbGuld skickar brev via posten till Kunden så anses detta ha nått Kunden 7 dagar efter det att brevet skickats till kundens folkbokföringsadress alternativt den adress som kunden meddelat WebbGuld via Försäljningskontraktet, vid beställning av GuldPaketet eller via skriftligt meddelande till WebbGuld.

  14.2 Kunden bär skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter vid behov enligt punkt 11 i dessa villkor.

  14.3 Kunden ger beställnig av GuldPaket sitt samtycket till att WebbGuld eller dess koncernbolag får använda e-postadress och telefonnummer i syfte att kommunicera med Kunden gällande beställning av GuldPaket, påminnelser, värdering, prisbud, betalning, returer och övrigt för att fullgöra ett avtal och köp med dig som Kund. Kommunikationen kan komma att ske via e-post, SMS eller telefonsamtal.

 • 15.1 Webbguld anmäler utan undantag till polisen i fall av hantering av stöldgods, missbruk, bedrägerier eller bedrägeriförsök.

  15.2 WebbGuld äger rätten att överlämna all nödvänding imformation till Polismyndigheten samt att ge Polisen tillgång till WebbGulds datasystem i de fall missbruk eller annan otillbörlig verksamhet skett.

 • 16.1 WebbGuld friskriver sig från allt ansvar för brister eller felaktigheter i den information som visas på Hemsidan.

  16.2 WebbGuld ansvarar ej för olägenhet eller skada som drabbar kunden i de fall detta beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

  16.3 WebbGuld ansvarar ej för förlust eller skada på Föremål utöver va dom utryckligen anges i dess Villkor.

  16.4 WebbGuld ansvarar ej för skada som orsakats av Svenskt alternativt utländskt lagbud, krigshändelse, strejt, naturkatastrov eller liknande omständigheter.

  16.5 Angivna ansvarsbegränsningarna påverkar inte konsumentens rättigheter enligt tvingande Svensk lagstiftning.

 • Tvist med anledning av Försäljningsavtal alternativt dessa Villkor ska, om inte överenskommelse kan göras, avgöras i allmän domstol. Uppsala tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.

 • WebbGulds prisgaranti innebär att vi garanterar att det pris vi betalar idag är minst det som visas i våra prislistor. Vi garanterar även att vi inte tar ut några dolda avgifter.

  Priserna som visas i prislistan är alltid dagens priser och kan variera dag beroende på hur världsmarknadspriset rör sig.

 • WebbGulds nöjdhetsgaranti innebär att vi om kunden inte är nöjd med det pris vi erbjuder eller vår service så returnerar vi kundens föremål.

Kundomdömen

Vi har köpt guld i många år och är därför stolta över att ha tusentals nöjda kunder.

Betyg

Snittbetyg 4.9 / 5

Bra betalt för vigselringar

Betyg

"Sålde 2 vigselringar av guld som jag verkligen ville bli av med. Hade nästan betalat för att bli av med dem men nu var det jag som fick bra betalt. :) Pengarna var på kontot samma dag och jag fick lite mer än vad som stod i prislistan. "
Erik

Guldkedjor

Betyg

"Hade några Bismarckskedjor och lite annat guld, mestadels arvegods, som jag aldrig använde. Rejält med vikt blev det och fick högsta guldpriset. Nu kan man sätta guldkant på tillvaron ett tag framöver ;) "
Rickard

Det gick snabbt

Betyg

"Fick ungefär vad jag förväntat mig, det mest förvånande var hur snabbt det gick!"
Sten

Väldigt hjälpsamma

Betyg

"Ringde innan och frågade om vad jag kunde sälja. Några äldre guldsmycken och en guldklocka blev jag rekommenderad att sälja på auktion istället för att få bättre betalt, så det blev inte så mycket jag sålde. Bra betalt för det lilla ändå och stort tack för ärligheten!"
Britta

Mammas gamla smycken

Betyg

"Vi sålde en del gamla smycken från vår älskade mamma. Trodde väl aldrig att de skulle vara värda så mycket, vissa av sakerna var ju trasiga. Jag och min syster delar på pengarna, kanske vi gör en resa ihop."
Kristina

Två silverfat och en halskedja

Betyg

"Sålde en halskedja av 18k guld, den visste jag att jag skulle få bra betalt för! Mer förvånad över hur mycket totalpriset blev för silver trots att priset per gram jämfört med guld är ganska lågt. Återkommer om jag hittar något mer att sälja."
Gunnar

Läs fler omdömen här

Beställ ditt GuldPaket